ഏറ്റുമുട്ടലിനല്ല പോകുന്നത്, ഭരണഘടന നടപ്പാക്കാൻ – ഡോ സി വി ആന്ദന്ദ ബോസ്

പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണ്ണർ ആയി താൻ പോകുന്നത് സംഘട്ടനം നടത്താനല്ല, മറിച്ച് ഭരണഘടന നടപ്പാക്കാൻ ആണെന്ന് ഡോ സി വി ആന്ദന്ദ ബോസ് ടെലഫോൺ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്ഭവനും തൃണമൂൽ സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള “എല്ലാ തർക്കങ്ങളും ശരിയായ പരിഹാരങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശ്രമം നടത്തും.സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്രത്തിനും ഇടയിലുള്ള ”മഴവില്ല് പാലം“ ആയി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഗവർണറുടെ ചുമതലയെന്ന് പുതുതായി നിയുക്ത പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ സി വി ആനന്ദ ബോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു

രാജ്ഭവനും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു സംഘട്ടനമായി കാണേണ്ടതില്ല, അവ രണ്ടും പരസ്പര പൂരക സ്ഥാപനങ്ങളായതിനാൽ “അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം” ആയി കാണണം.ഏത് പ്രശ്‌നത്തിനും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് എന്നതിനാൽ സംഘർഷങ്ങളുടെ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്ശരിയായ പരിഹാരത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. കളിയിലെ എല്ലാ അഭിനേതാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിനാൽ ഭരണഘടന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം…ഗവർണർ വഴി അറിയണം, വഴി കാണിക്കണം….അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി