രാജ്യത്ത് പുതിയ ചിപ്പ് അധിഷ്ഠിത ഇ – പാസ്‌പോർട്ടുകൾ ഈ വർഷം

ന്യൂഡൽഹി/ 2022 അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്ത് പുതിയ ചിപ്പ് അധിഷ്ഠിത ഇ – പാസ്‌പോർട്ടുകൾ നിലവിൽ വരും. സുഗമമായ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (TCS) ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ പുതിയ ചിപ്പ് അധിഷ്ഠിത പാസ്‌പോർട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സാമ്പത്തികകാര്യ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പാസ്‌പോർട്ട് ഇടം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി 2008-ൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ പാസ്‌പോർട്ട് സേവാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇ-പാസ്‌പോർട്ട്. പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ടിസിഎസ് ഏറ്റെടുത്തു. അവർ ഇ-പാസ്‌പോർട്ടുകൾ അതിവേഗം പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

ടിസിഎസിന്റെ പൊതുമേഖലാ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് മേധാവി തേജ് ഭട്‌ലയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം “ഈ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ നോക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.” പുതിയ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ ചിപ്പുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും നിലവിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള പാസ്‌പോർട്ടുകൾ പുതുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ആഗോളതലത്തിൽ സുഗമമായ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കുന്ന സുരക്ഷിത ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും ഇ-പാസ്‌പോർട്ടുകൾ. ഇത് ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രക്രിയയിലെ വ്യാജരേഖകൾ തടയുന്നതിന് ഉപകരിക്കും.