പട്ടാളത്തേ അപമാനിച്ചു, മീശ നോവൽ എസ് ഹരീഷ് രാജ്യ ദ്രോഹി

മീശ നോവൽ എഴുതിയ എസ്. ഹരീഷിനെ ആരും മറന്നു കാണില്ല. മീശ എഴുതി ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസിനെ മുറിച്ച ഇയാൾ മാതൃഭൂമി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‌ കോടികൾ നാശവും വരുത്തി. ഹിന്ദുക്കൾ മാതൃഭൂമി വെറുക്കാൻ കാരണവും ഇയാൾ തന്നെ

ഇപ്പോൾ ഇതാ മീശ നോവൽ എഴുതിയ എസ്. ഹരീഷ് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഇതാ പട്ടാളത്തിനെതിരെ പോസ്റ്റിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിർത്തിയിൽ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് നമ്മുടെ നഗരങ്ങളും ജനത്തേയും കാക്കുന്ന പട്ടാളത്തേ പുലയാട്ട് നടത്തുന്ന ഇയാൾക്കെതിരെ ജവാന്മാരുടെ പ്രതിഷേധം. ഭീകരർ, മാവോ വാദികൾ, നക്സൽ, ഐ.എസ് ഭീകരർ, തമിഴ് പുലികൾ, ജിഹാദികൾ, ലാദന്റെ ആളുകൾ, താലിബാൻ, ഹിസ് ബുൾ, കൊറോണ പരത്തിയ തബലീഗ് ഇവരെ ഒന്നും തൊടാതെ പട്ടാളക്കാരുടെ ചങ്കിലേക്ക് കയറി കുത്തി.

എസ്. ഹരീഷ് എന്ന മീശ എഴുത്തുകാരനെ പട്ടാളം വെടിവയ്ക്കണം എന്നാണാവശ്യം. കാശ്മീരിൽ എത്രയോ ഉണ്ട പാഴാക്കുന്നു. അതിർത്തിയിൽ പാക്ക് പട്ടാളക്കാർക്കും, ഭീകരക്കും ഉണ്ട ചങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നു.

s hareesh hareesh meesa

അതിൽ ഒരു ഉണ്ടക്കായി യാചിക്കുന്ന ആളേയാണ്‌ ഇയാളിലൂടെ കാണുന്നത് എന്നും വിമർശനം ഉയരുന്നു

ഒരു രാജ്യ ദ്രോഹിയുടെ അപഥ സഞ്ചാരം