12 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്.എന്നാലും ദിയ സന ഒരു അമ്മയാണോ,ട്രാൻസ്ജന്റ് ശ്രീക്കുട്ടി നമിത

ഡബ്ബിങ്ങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യ ലക്ഷ്മിക്കൊപ്പം ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ആക്ടിവ്സ്റ്റ് ദിയ സനക്കെതിരെ വൻ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ട്രാൻസ്ജന്റ് ശ്രീക്കുട്ടി നമിത.ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി തമ്മിലടിപ്പിച്ചും അവരോടപ്പം ചേർന്ന് പേരും പ്രശസ്തിയും നേടാനും അവർക്കുവേണ്ടി എന്തെക്കൊയോ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നു വരുത്തി തീർത്തു അവരുടെ പേരും പറഞ്ഞു മറ്റ് സ്ഥാപങ്ങളിൽ പോയി പണം പറ്റിയും കുതികാൽ വെട്ടി ജീവിച്ച ദിയസനയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത കടുത്ത ശിക്ഷയാണെന്നും നമിത പറഞ്ഞു.

ഈ ദിയ സന ഒന്നാം നമ്പർ ഫ്രാഡ് ആണ് ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ഒരു ട്രാൻസ് വ്യക്തിയുടെ മേൽ ചാർത്തി വ്യക്തിഹത്യ ചെയുകയും മാനസികമായി പിടിപ്പിച്ചതിനും സർവ്വ ശക്തനായ ദൈവം ഇതിലും വലുത് സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രോഡുകളെ സ്‌നേഹം സമ്പന്നയായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി കൂട്ട് പിടിച്ചത് മോശമായി പോയി എന്നും ദിയസന എന്ന നമ്പർ വൺ ഫ്രോഡിനെ ദയവ് ചെയ്തു ആരും സപ്പോർട് ചെയ്യരുതെന്നും ശ്രീക്കുട്ടി നമിത വ്യക്തമാക്കി

ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ ആവില്ല.കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല.മാതാവാകാൻ ആകില്ല.എന്നാൽ ആ മൂല്യങ്ങൾ അറിയാം.അതിന്റെ മഹത്വം അറിയാം എന്നാൽ ദിയ സന അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് 12 വയസുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്.എന്നാലും ചോദിക്കുന്നു അവർ ഒരു അമ്മയാണോ,സ്ത്രീയാണോ ഇവരാണോ അക്ട്സിവിസ്റ്റ്.ഉണ്ടായ കുഞ്ഞിന്റെ ചോര കറ മാറും മുമ്പ് ട്രാൻസ്ജന്റിനു വില്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചവളാണ്‌ ദിയ സന.അതിന്റ്യെ തെളിവ് എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്.ഞാൻ സാക്ഷിയാണ്‌.എത്ര ട്രാൻസ് ജന്റിനെ ചതിച്ചു.ഞങ്ങളേ പറ്റിച്ചു.ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാഹനം പോലും എടുത്തോണ്ട് പോയി.അതിനു തെളിവുണ്ട്

പോലീസ് എത്രയും വേഗം ഈ ഫ്രോഡിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം.ദയ കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്നതിന്റെയും,പല നിയമ വിരുദ്ധ കാര്യങ്ങളുടേയും ഇടനിലക്കാരി ആണെന്നും നമിത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.ഇത്തരത്തിൽലുള്ള ഫ്രോഡ് കളെ സ്‌നേഹം സമ്പന്ന യായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി കൂട്ട് പിടിച്ചു മോശമായി പോയി.ദിയസന എന്ന നമ്പർ വൺ ഫ്രോഡിനെ ദയവ് ചെയ്തു ആരും സപ്പോർട് ചെയാതിരിക്കൂ