പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മോഷണം, വാഹനങ്ങളുടെ ടയർ കാണില്ല, സംഭവം പാറശ്ശാലയിൽ

പാറശ്ശാല : തൊണ്ടിവാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകൾ മോഷണംപോയി. വിവിധ കേസ്സുകളിലായി പാറശ്ശാല പോലീസ് പിടികൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കാറുകളിൽനിന്നായി നാല് ടയറുകളാണ് കള്ളന്മാർ കടത്തിയത്. സബ്ബ് ട്രഷറി, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൃഗാശുപത്രി, പോലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്നീ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.

പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് മുന്നിൽനിന്ന് 50 മീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിന്റെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ റോഡിലാണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത്. ടയറുകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ഈ റോഡിലൂടെ പതിവായി സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്.

പിന്നാലെ പാറശ്ശാല പോലീസ് കേസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ വേഗത്തിൽ ടയറുകൾ ഇളക്കിമാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയുളളൂ എന്ന് പോലീസ് പ്രതികരിച്ചു.