ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്പരുത്, അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കരാ സുരേഷ്‌ഗോപി തൃശൂരിൽ ജയിച്ചു- വിനായകൻ

അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കറിനെതിരെ നടൻ വിനായകൻ രം​ഗത്ത് . കേരളത്തിൽ നിന്ന് താമര ചിഹ്നത്തിൽ ജയിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുൾപ്പെടെയാണ് വിനായകന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ലോകരാഷ്‌ട്രീയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം നടിക്കുന്ന (പ്രാദേശിക രാഷ്‌ട്രീയജ്ഞാനം പോലുമില്ലാത്ത) വക്കീല് ശങ്കരാ … കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരെ ഓർത്തെങ്കിലും….താങ്കളുടെ രാഷ്‌ട്രീയ വാതള്ളൽ ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തുവെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു

കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം

‘യുവതീ-യുവാക്കളോട് , ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്പരുത് , അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കരാ….സുരേഷ്‌ഗോപി തൃശൂരിൽ ജയിച്ചു. ലോകരാഷ്‌ട്രീയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം നടിക്കുന്ന (പ്രാദേശിക രാഷ്‌ട്രീയജ്ഞാനം പോലുമില്ലാത്ത) വക്കീല് ശങ്കരാ … കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരെ ഓർത്തെങ്കിലും….താങ്കളുടെ രാഷ്‌ട്രീയ വാതള്ളൽ ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തു , യുവതീ …. യുവാക്കളെ …നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാഷ്‌ട്രീയ ലോകത്തേക്ക് പറന്നു പോകൂ ….ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്പരുത്‘ – എന്നാണ് വിനായകന്റെ കുറിപ്പ് .