സിൽവർ ലൈൻ: മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസുമായി അൻവർ സാദത്ത്

സിൽവർ ലൈൻ ഡി പി ആർ അവകാശ ലംഘന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൻവർ സാദത്ത് എം എൽ എ സ്‌പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകി. ഒക്ടോബർ 27 ന് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടിയിലെ ഉറപ്പ് ലംഘിച്ചെന്നാണ് പരാതി. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ സിഡിയിൽ ഉൾപെടുത്തി നൽകിയെന്നായിരുന്നു നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി. എന്നാൽ സിഡി കിട്ടിയില്ലെന്ന് അൻവർ സാദത്ത് ആരോപിക്കുന്നു.

വിവരങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കണം. ഡി പി ആർ പുറത്തുവിടണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി നിരവധി വിവാദങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. സിപിഐ അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ഡി പി ആർ പുറത്തുവിടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഒടുവിൽ നടന്ന ജനസമ്പർക പരിപാടിയിലും ഡി പി ആർ പുറത്തുവിടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കെ റെയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. ഇതിനൊരു തുടർച്ച എന്ന തരത്തിലാണ് അൻവർ സാദത്ത് എം എൽ എ സ്‌പീക്കറെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.